ΜΕΛΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2013

ΥΛΗ Α' , Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

κ. Παπαοικονόμου Αθανάσιος

Μαθηματικός  ΑΠΘ

MSc  Management  - Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 

 

                           κ. Βέλλιος Αντώνης

                           Χημικός ΑΠΘ

 

 

κ. Σύγγελης Κωνσταντίνος

Φιλόλογος  ΑΠΘ

MSc  Ελληνικής Φιλολογίας  ΑΠΘ

 

 

36192774