ΜΕΛΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2013

ΥΛΗ Α' , Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΔΕ 16/5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΤΡ 17/5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΤΕ 18/5

     

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΠΕ 19/5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑ 20/5

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΔΕ 23/5

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΤΕ 25/5

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑ 27/5

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

Α.Ε.Π.Π.

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΔΕ 30/5

 

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

ΤΕ 1/6

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ

36192774