ΜΕΛΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2013

ΥΛΗ Α' , Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

    Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές που γνωρίσαμε, διδάξαμε και αγαπήσαμε και με απόλυτο σεβασμό απέναντι στους γονείς τους που μας τιμούν εδώ και 20 χρόνια, συνεχίζουμε να υποδεικνύουμε τρόπους και τύπους οργάνωσης της εκπαιδευτικής πράξης.

    Το μεράκι για τη διαδασκαλία, η αγάπη για τους μαθητές, η απαιτούμενη γνώση και η κοινή φιλοσοφία για τις παιδαγωγικές μεθόδους, μας ωθούν στην αναζήτηση τρόπων ουσιαστικής βοήθειας των μαθητών.

 Με βασικές αρχές

   •    Τη διδασκαλία μέσω της συμμετοχής του μαθητή

   •    Τη διαμόρφωση ευέλικτων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών

  •    Τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος πέρα από τα καθιερωμένα πρότυπα

  •    Τη διαμόρφωση της ύλης με τρόπο, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος των μαθητών

  •    Την προετοιμασία του μαθητή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε γραπτή δοκιμασία 

συντελούμε αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων σας, γιατί πιστεύουμε ότι η σχέση με τους μαθητές είναι σχέση ζωής και όχι τυχαία επαγγελματική συνάντηση.  

  Στην ομάδα του ΣΥΜΒΟΛΟΥ αντιστοιχούν εκατοντάδες νέοι επιστήμονες που έχουν βιώσει αυτή τη σχέση και παραμένουν οι καλύτεροι φίλοι μας. 

   

Γενική διεύθυνση

κ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( Μαθηματικός ΑΠΘ, μέλος, τιμητικά διπλ. ΕΜΕ)

 

36192774