ΜΕΛΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2013

ΥΛΗ Α' , Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσ. 5/11/2017 (Μέχρι §2.1)  ΝΕΟ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσ. 30/5/2017 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. 20/3/2016 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. 17/11/2013

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ γεν. παιδείας 18/11/2012

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. 4/1/2010

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. 7/4/2010

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. 10/3/2012

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ γεν. 17/3/2012

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Ε.Π.Π. κατ. 5/1/2009

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ γεν. 6/12/2010

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ γεν. 27/11/2011

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Ε.Π.Π. κατ. 8/12/2012

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. 3/1/2013

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ κατ. 7/1/2013

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ test Α.Ε.Π.Π. κατ. 19/1/2013

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. (μιγαδικοί)  7/9/2013

36192774